In volle lockdown-tijd werkten de beoordelingscommissies hun preadviezen voor niet minder dan 139 landelijke sociaal-culturele organisaties af. Een belangrijk moment, want hierin zien onze leden een eerste mening over hoe de externe deskundigen hun volgende beleidsperiode zien: al dan niet subsidies, al dan niet groeien of…